۱۳۹۸ آبان ۲۰, دوشنبه

گفتگو درباره تاریخ آغازین اسلام

کافه روشنگران

مانی، آرمین لنگرودی، ایمان سلیمانی امیری، مزدک بامدادان

بخش یکم:
https://www.youtube.com/watch?v=xjRQMAUjICA

بخش دوم:
https://www.youtube.com/watch?v=euAnj_jnS4E&t=1917s

بخش سوم:
https://www.youtube.com/watch?v=MI5O0QtIWrQ

بخش چهارم:
https://www.youtube.com/watch?v=ku_bp2PtYJQ&t=185s

بخش پنجم:
https://www.youtube.com/watch?v=zAuNKpK1RHk&feature=youtu.be


بخش ششم:
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_CwvsLT38&t=4680s

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر