۱۳۹۸ مهر ۲۰, شنبه

گفتگو درباره تاریخ آغازین اسلام

کافه روشنگران
مانی، آرمین لنگرودی، ایمان سلیمانی امیری، مزدک بامدادان

بخش یکم:
https://www.youtube.com/watch?v=xjRQMAUjICA

بخش دوم:
https://www.youtube.com/watch?v=euAnj_jnS4E&t=1917s

بخش سوم:
https://www.youtube.com/watch?v=MI5O0QtIWrQ

بخش چهارم:
https://www.youtube.com/watch?v=ku_bp2PtYJQ&t=185s

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر